Opvolgsessies

Het einddoel van het inspiratieplan is een actieplan  opgesplitst in kleine haalbare stappen op persoonlijk en professioneel vlak.

Daarna kan je maandelijks of 2-wekelijks gecoached worden door mij om die doelen op te volgen en bij te sturen indien nodig. Je kan zelf kiezen waar je de focus wilt opleggen.

Duur en frequentie: in overleg. Vraag gerust een voorstel aan!
 

Alle foto's door @Bynouchka